Pályázati támogatásaink – MouldTech Systems

Pályázati támogatásaink

Projekt azonosító: 2022-2.1.1-NL-2022-00012

A kedvezményezett neve: MouldTech Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratórium

A támogatás összege: 510 380 000 Ft

A projekt leírása: A Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratórium többcélú ipari innovációs kapacitások és kompetenciák felépítését és fejlesztését végzi. Fő célja olyan „innovációs tér” fizikai és tartalmi megvalósítása, ami az ipar és ennek meghatározó elemeként a kapcsolódó többcélú ipar digitalizációjában, kutatásában és fejlesztésében nemzeti és regionális szinten is kulcsszerepet játszik. A hazai többcélú innovációs fejlesztések célja a kettős felhasználású (katonai és civil) termékeket előállító, a hazai kutatásokra és tudásbázisra alapozó többcélú innovációs rendszer (ökoszisztéma) kiépítése, ami meghatározó műszaki kompetencia és tudás, háttér igénye miatt jelentős mértékben támaszkodik a hazai egyetemek és kutatóintézetek meglévő és továbbfejleszthető kompetenciáira, kapacitásaira, innovatív ipari partnereket is bevonva.

A Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratórium a többcélú fejlesztés szellemi, innovációs és koordinatív feladatait ellátó infrastrukturális és szakmai bázisának kifejlesztéséhez illeszkedő program, eszköz.

A Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratórium szakmai irányai olyan élvonalbeli technológiákra fókuszálnak, amelyekben Magyarország specifikus helyzetét is figyelembe véve az elkövetkező évtizedben kiemelkedő szerephez juthatunk a nemzetközi mezőnyben is. A technológiák közül kiemelkednek az alacsony költségégen gyártható, de nagyon magas tudást igénylő és a kitűzött célokban nagyon hatékonyan teljesítő területek, beleértve a drónok, robotok és földi automatizált platformok és a hálózatközpontú digitális megoldásokat, a bionikátés. A program főleg az alkalmazott kutatásokra helyezi a hangsúlyt, természetesen kiegészítve a kapcsolódó alapkutatásokkal és megteremtve a lehetőséget a technológia hasznosítására.

Befejezés: 2026.10.31.

Projekt azonosító: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2020-01996

A kedvezményezett neve: MouldTech Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Versenyképességet fokozó ERP rendszer bevezetése a Mould Tech Kft-nél

A támogatás összege: 15 978 208 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 39,999997%

A kölcsön összege: 19 972 759 Ft

A kölcsön mértéke (%-ban): 49,9999937%

A projekt leírása: A fejlesztés legfőbb célja a vállalatirányítási rendszer hiányának megszüntetése volt. A rendzser beveztését megelőző használt saját gondozású egymástól független nyilvántartó dokumentumok, gyártáskövető és kapacitástervező lehetőségek nem szolgálták már megfelelően a megnövekedett üzemmérettel való gazdálkodást. A bevezetett új ERP rendszer 9 fő modulból épül fel.

Modulok:

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
2. Gyártási terület;
3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
4. Kontrolling, döntéstámogatás;
5. Beszerzési, logisztikai terület;
6. Táv- és csoportmunka támogatás;
7. Pénzügyi, számviteli terület;
8. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
9. Elektronikus iratkezelési rendszer

Befejezés: 2022.05.31.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

Projekt azonosító: KTI_KVIG_7-4_2021

A kedvezményezett neve: MouldTech Systems Kft (konzorcium vezető)

Konzorciumi partnerek: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A projekt címe: Speciális drón rendszeren alapuló komplex jármű-meteorológiai támogatás kidolgozása az autonóm közlekedés számára

A támogatás összege: 126 741 095 Ft

A támogatás intenzitása: 84,201657%

Pályázati forrás:Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított költségvetési forrás

A projekt leírása: A szóban forgó pályázat során egy olyan új, innovatív meteorológiai támogató rendszer kialakítása a cél, melynek alkalmazásával az autonóm közlekedés (szárazföldi és légi) biztonságos alkalmazását segítjük elő. Az autonóm közlekedési eszközök használata olyan speciális és pontos környezeti információkat igényel, melyet közel valós időben kell rendelkezésükre kell bocsátani a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés érdekében. Ezek az információk mérésekből és nowcasting jellegű előrejelzésekből származnak.

A projekt során egy drón alapú meteorológiai mérőrendszer elvi kidolgozását és tesztelésének rendszerét fogjuk elvégezni mely speciális drón, földi állomás, szenzorrendszer, vezérlés, adatátvitel, üzemeltetés területén igényel jelentős innovációt. Emellett egy nagy felbontású hibrid meteorológiai előrejelző rendszer kialakítása is feladatunk, mely - többek között - az említett drón meteorológiai mérőhálózatból származó adatokat is feldolgozza és ellátja a szükséges időjárási információkkal a közlekedésben résztvevőket.

A meteorológiai támogatásból - mely az előrejelező, a meteorológiai drón hálózat és a disszemináció rendszeréből áll - származó információkat a felhasználók mobil applikáción és web-en keresztül érhetik majd el - terveink szerint. A projekt 6 hónapjában a drón rendszeren alapuló komplex jármű-meteorológiai támogatás lehetséges megvalósításának módját és annak lépéseit kell részletesen meghatároznunk.

A pályázat megvalósulásának időtartama: 2021.07.01. - 2021.12.31.

Kapcsolódó hír: Megrendeztük az I. MyDroneMet Nemzetközi Repülésmeteorológiai Konferenciát

Kapcsolódó hír: Ismét sikeres kísérleti repülést hajtott végre a MouldTech Systems saját fejlesztésű drónja

Projekt azonosító: 2019-1.1.1-PIACI KFI-2019-00139

A kedvezményezett neve: MouldTech Systems Kft

A projekt címe: Innovatív és újszerű megoldásokra épülő többcélú merevszárnyú drón és a fejlesztéséhez szükséges kompetenciák létrehozása

A támogatás összege: 890 446 755 Ft

A projekt leírása és elbírálása: A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által kiírt PIACVEZÉRELT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA” című, “2019-1.1.1-PIACI KFI kódszámú” pályázati felhívásra a Mould Tech Kft és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által közösen benyújtott támogatási kérelem 890 446 755,- Ft támogatásban részesült. A vállalkozás és az egyetem által létrehozott konzorcium innovatív és újszerű megoldásokra épülő többcélú merevszárnyú drónt és a fejlesztéséhez szükséges kompetenciákat hoz létre a projekt során.

A Mould Tech Kft jelentős gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező, versenyképes műszaki fejlesztő gárdával rendelkezik a többtengelyes szubsztraktív megmunkálási eljárások, az additív gyártástechnológiák, valamint a topológiai optimalizálás területén. A társaságot 2014-ben a Deloitte Automotive Award díjjal ismerte el. A konzorcium másik tagja (BME) a drónok fejlesztéséhez szükséges repülési, szerkezet-ismereti és anyagtudományi kompetenciákra építve tudja biztosítani a projekt sikerességéhez elengedhetetlen kutatási színvonalat. A konzorcium rendelkezik az eredményes projekt-megvalósításhoz szükséges legkorszerűbb 3D nyomtatási, kompozit és fémes technológiai, valamint a szükséges repülési, áramlástani és méréstechnológiai ismeretekkel.

A projekt során újszerű kompozit anyagok, valamint a hozzájuk kapcsolódó speciális rétegrend és héjszerkezetek kutatásaira is sor kerül. Ezen belül kiemelten fontos kutatási terület lesz a kompozit inertek hatása a merev hordozó szerkezet strukturális stabilitására, valamint a határterhelések, a vibrációs hatások és delaminálódás vizsgálata. A szárnyszerkezet további áramlástani elemzése során jutunk el a végső, optimális kialakításhoz, mellyel egy jelenleg még nem létező, jelentős piaci igényt kielégítő merevszárnyú drón kifejlesztése válik lehetővé.

A projekt befejezése: 2022.12.31.

Projekt azonosító: GOP-1.1.1-11-2012-0500

A kedvezményezett neve: Mould Tech Mérnöki Iroda KFT.

A projekt címe: A bajonett tégla felhasználási területeinek bővítése

A támogatás összege: 59 747 135 Ft

A támogatás mértéke: 70%

A projekt tartalma: A bajonett tégla egy 120 fokos poláris kiosztásra épülő, háromkarú, síkban és térben kötést biztosító építőelem. Térbeli kötéseit átfedései, síkbeli kötéseit bajonett szerűen kapcsolódó szárai biztosítják. Az elegendő mennyiségben összeillesztett elemeket a hármas, erős kötéseknek köszönhetően nem lehet széthúzni. A projekt a bajonett tégla, mint ipari forma további felhasználási területeit kutatja.

Befejezés: 2015.05.30.

Projekt azonosító: GINOP-1.2.1-14-2014-00165

A kedvezményezett neve: Mould Tech Mérnöki Iroda KFT.

A projekt címe: Gyártási kapacitás bővítése a Mould Tech KFT-nél

A támogatás összege: 99 983 793 Ft

A támogatás mértéke: 40,38%

A projekt tartalma: Vevőink igényei megnövekedtek az egyedi gyártású, bonyolult geometriai formájú, és nagy méretpontosságú, különböző alapanyagokból (titán, különböző műszaki műanyagok) készült alkatrészek gyártása iránt. A vevők minőségi és mennyiségi igényeinek kielégítéséhez szükségessé vált egy nagy sebességű, 5 tengely mentén dolgozni képes megmunkáló központ üzembe helyezése. A projekt keretében ezért beszerzésre került 1 db Deckel Maho DMU 85 univerzális CNC marógép és hozzá tartozó felfogató rendszerek, aminek a segítségével a bonyolult geometriai formájú, és nagy méretpontosságú alkatrészeket hatékonyan tudjuk megmunkálni és így versenyképesek tudunk maradni a nyugat-európai piacon.

Befejezés: 2016.06.21.

Projekt azonosító: GINOP-5.2.4-16-2016-00126

A kedvezményezett neve: Mould Tech Mérnöki Iroda KFT.

A projekt címe: Pályakezdő gyakornoki munkahelye létesítése a Mould Tech KFT-nél

A támogatás összege: 2 260 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalma: A projekt keretében egy fő gépkezelő gyakornok és egy fő hozzá rendelt vállalati kapcsolattartó 9 hónapig tartó foglalkoztatása került támogatásra.

Befejezés: 2017.06.19.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

Projekt azonosító: GINOP-2.1.8-17-2017-00387

A kedvezményezett neve: Mould Tech Mérnöki Iroda KFT.

A projekt címe: Hatékonyabb munkavégzést szolgáló optikai mérőrendszer beszerzése

A támogatás összege: 15 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 36%

A projekt tartalma: A projekt keretében egy ATOS Capsule 8M mérőrendszer került beszerzésre és üzembe helyezésre.

Befejezés: 2017.12.20.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

Projekt azonosító: GINOP-1.2.1-16-2017-00997

A kedvezményezett neve: Mould Tech Mérnöki Iroda KFT.

A projekt címe: Univerzális eszterga-megmunkáló központ beszerzése a Mould Tech KFT-nél

A támogatás összege: 91 209 300 Ft

A támogatás mértéke: 35%

A projekt tartalma: A projekt keretében egy darab DMC 125 FD duoBLOCK univerzális eszterga-megmunkáló központ kerül beszerzésre és üzembehelyezésre.

Befejezés: 2019.12.30.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

Projekt azonosító: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00694

A kedvezményezett neve: MouldTech Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Kijuttató rendszerek fejlesztése a mezőgazdasági környezetterhelés csökkentése érdekében

A támogatás összege: 184 319 148 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 35%

A kölcsön összege: 249 928 313 Ft

A kölcsön mértéke (%-ban): 49%

A projekt tartalma: A projekt keretében kifejlesztésre került a WohnderJet Agro H20 következő generációs permetező rendszer, mely az agrárium szereplői számára biztosít eddig elképzelhetetlennek tűnő hatékonyságot a növényvédelem területén. A permetező fej innovatív kialakításának, egy már létező permetképző megoldás újragondolásának és egy ehhez kapcsolódó saját szabadalomnak köszönhetően, a cég a drónnal történő permetezést újabb szintre emelte.

Befejezés: 2021.03.31.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

Projekt azonosító: GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00086

A kedvezményezett neve: MouldTech Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: „CENTRAL UNIT" PROJEKT MOBIL ÉS MULTIFUNKCIONÁLIS DRÓN DOKKOLÓ ÉS INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

A támogatás összege: 398 914 346

A projekt leírása: A projekt keretében kifejlesztésre kerül egy kifejezetten precíziós mezőgazdasági és ipari feladatokat támogatni képes komplex kiszolgáló rendszer, ami valós időben kiértékeli a feladat ellátásával kapcsolatos információkat, segíti a pilóta/üzemeltető személyzet döntését, majd a digitális nyomvonal megtervezését követően a feladat teljes végrehajtása során támogatást nyújt automatizálható feladatok biztosításával.

Befejezés: 2025.03.31.

𝘅
🇬🇧 ENGLISHKARRIERKAPCSOLAT